Op deze pagina vind je organisaties in Groningen of Drenthe die woonplekken bieden voor autistische volwassenen of ambulante begeleiding bieden bij zelfstandig wonen.

Aanbieders

Schouder aan schouder

 • een zorginstelling
 • die begeleiding thuis biedt
 • en dagbesteding
 • en begeleid- en beschermd wonen
 • en re-integratie
 • aan o.a. volwassenen met lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking en hun verwanten
 • vanuit verschillende plaatsen in Groningen en Drenthe

Jados

 • een stichting
 • die ambulante begeleiding biedt
 • jobcoaching en re-integratie
 • en plekken voor begeleid wonen
 • in de levensfases studie of werk
 • vanuit o.a. Groningen en Assen

’s Heeren Loo

 • is een organisatie
 • die onder andere begeleid wonen biedt
 • aan mensen met een verstandelijke beperking of een andere beperking
 • vanuit onder andere Groningen

Stichting PiTi

 • is een stichting
 • die dagbesteding, begeleid wonen en logeeropvang biedt
 • aan onder andere mensen met autisme
 • vanuit Nieuw-Buinen