• een stichting
  • die adviseert en ondersteunt
  • en indicaties verzorgt voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • voor mensen in de gemeente Groningen
  • vanuit de stad Groningen