• is een stichting
  • die een woonvorm heeft gecreëerd
  • voor volwassenen met ASS vanaf 23 jaar
  • vanuit Oosterparkwijk in Groningen