• een zorginstelling
  • die begeleiding thuis biedt
  • en dagbesteding
  • en begeleid- en beschermd wonen
  • en re-integratie
  • aan o.a. volwassenen met lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking en hun verwanten
  • vanuit verschillende plaatsen in Groningen en Drenthe