• een universiteit
  • die regelingen en voorzieningen biedt
  • voor studenten met een functiebeperking, zoals autisme
  • vanuit de stad Groningen