• is een school
  • met speciaal onderwijs
  • voor leerlingen tot 20 jaar met specifieke behoeftes op het gebied van leren en gedrag
  • vanuit Groningen