• een vereniging
  • die zich inzet voor de belangen
  • van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen.
  • vanuit o.a. de stad Groningen