• is een muziekorganisatie
  • die zorg verleent door middel van het leren en spelen van muziek
  • aan (jong)volwassenen met een psychische beperking
  • vanuit Groningen