• een stichting
  • die cliëntondersteuning biedt
  • en autismebelevingscircuits organiseert
  • voor o.a. mensen met autisme en hun omgeving
  • vanuit Assen