• is een organisatie
  • die begeleid wonen biedt
  • aan mensen tussen 16 en 26 jaar met een ontwikkelingsstoornis
  • vanuit Groningen