• is een zorgorganisatie
  • die begeleid wonen en ambulante begeleiding biedt
  • aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking en bijkomende problematiek
  • vanuit diverse plaatsten in Groningen