• is een hogeschool
  • die extra studievoorzieningen aanbiedt
  • aan onder andere mensen met autisme
  • vanuit Groningen