• een overheidsinstelling
  • die bewindvoering en budgetbeheer biedt
  • en die helpt bij schulden en rondkomen
  • voor inwoners van de gemeente Groningen
  • vanuit de stad Groningen