• is een stichting
  • die ambulante begeleiding en dagbesteding biedt
  • en woonvormen heeft
  • voor mensen met een verstandelijke en/ of psychische beperking
  • vanuit Assen en Groningen