• een ontmoetingsplek
  • die vijf keer per jaar een bijeenkomst organiseert rondom een bepaald thema
  • voor ouders van kinderen of jongeren met autisme.
  • vanuit Assen