• een amenwerkingsverband
  • van organisaties en personen die actief zijn op het gebied van autisme
  • voor mensen met ASS en hun naasten en professionals
  • vanuit de provincie Drenthe