• een Topgz instelling
  • die diagnostiek en behandeling biedt
  • en wetenschappelijk onderzoek doet
  • gericht op mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), waaronder volwassenen
  • vanuit Groningen